Hotline

CÁC TRẠM BÊ TÔNG BECAMEX TDC

CÁC TRẠM BÊ TÔNG BECAMEX TDC

Chủ đầu tưCông ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (BECAMEX TDC)

Địa điểm: Tỉnh Bình Dương

 Hạng mục: Cung cấp thiết bị bảo vệ đột biến điện SPD cho các trạm bê tông của Becamex TDC