Hotline

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – BỘ Y TẾ

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – BỘ Y TẾ

Chủ đầu tư: Cục Công Nghệ Thông Tin – Bộ Y Tế

Địa điểm: Hà Nội

Hạng mục: Cung cấp giải pháp bảo vệ tổng thể hệ thống bảo vệ đột biến điện SPD cho trung tâm dữ liệu (Datacenter) của Bộ Y Tế

Hãy liên hệ trực tiếp Hotline: 0938 926 936 cho chúng tôi để được tư vấn kỹ hơn