Hotline

Dự án

Hệ thống cắt lọc sét Vietnam Golf

Vietnam Golf Quận 9 là khu vực được xem có số lần sét đánh trong năm nhiều nhất tại Tp. Hồ Chí Minh. Với hoạt động đã hơn 10 năm, đầu tư chưa đúng giải pháp cắt lọc sét vì thế Vietnam Golf đã ảnh hưởng không nhỏ sau những trận mưa kèm theo giông sét.

Hệ thống cắt lọc sét các trạm khí PV Gas South

PV Gas South được xem là ngành khí trọng điểm tại Miền Nam. Hoạt động chính xác của thiết bị trong hệ thống là rất quan trọng, Các hệ thống này hoạt động 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm vì vậy việc lắp đặt cắt lọc sét bảo vệ các thiết bị này là điều bắt buộc.

Hệ thống cắt lọc sét Bệnh viện Quận 7, TP.HCM

Bệnh viện Quận 7, Tp.HCM với các thiết bị chuyên dùng của ngành vì thế hệ thống điện cần có an toàn cao. Hoạt động chính xác của thiết bị trong hệ thống là rất quan trọng. Các hệ thống này hoạt động liên tục 24/7 đặt biệt một số khu vực không thể ngưng hoạt động vì vậy việc lắp đặt hệ thống cắt lọc sét bảo vệ các thiết bị này là điều bắt buộc cần thiết