Hotline

Hệ thống cắt lọc sét các trạm khí PV Gas South

Hệ thống cắt lọc sét các trạm khí PV Gas South

PV Gas South được xem là ngành khí trọng điểm tại Miền Nam. Hoạt động chính xác của thiết bị trong hệ thống là rất quan trọng, Các hệ thống này hoạt động 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm vì vậy việc lắp đặt hệ thống cắt lọc sét bảo vệ các thiết bị này là điều bắt buộc. Những cơn mưa kèm theo giông sét có thể làm các trạm khí ngưng hoạt động ảnh rất lớn đến nền kinh tế. PV Gas South đã đầu tư hệ thống cắt lọc sét, với giải pháp của hãng Total Protection Solutions (USA) đã hạn chế rất nhiều việc ngưng hoạt động và các hư hỏng thiết bị trong hệ thống nhất là các thiết bị rất nhạy cảm chuyên dùng trong ngành khí. Với giải pháp:

  • Giải pháp cắt lọc sét các trạm khí lớn: Được đầu tư với 3 cấp bảo vệ cho hệ thống gồm: cấp 1 tại tủ điện tổng MSB, cấp 2 tại các tủ điện phân phối, cấp 3 tại các tủ điều khiển, tủ fire and gas và tủ máy nén khí,…
  • Giải pháp cắt lọc sét các trạm khí nhỏ: Được đầu tư với 2 cấp bảo vệ cho hệ thống gồm: cấp 1 tại tủ điện phân phối tổng, cấp 2 tại các tủ điều khiển, tủ fire and gas và tủ máy nén khí,…

Hãy liên hệ trực tiếp Hotline: 0938 926 936 cho chúng tôi để được tư vấn kỹ hơn