Hotline

Tin tức

Lợi thế của TPS

Điện áp thông qua (Let-Through Voltage) của thiết bảo vệ đột biến SPD

Điện áp thông qua (điện áp dư) của thiết bị bảo vệ đột biến điện SPD được định nghĩa: Trong trường hợp tăng đột biến, điện áp thông qua là lượng điện áp mà thành phần cho phép tiếp cận với thiết bị được kết nối. Đối với điện áp thông qua, các diode giới hạn điện áp tốt nhất và giữ ở mức thấp nhất, nhưng lợi thế đó bị hạn chế do diode không hiệu quả trong việc xử lý dòng điện lớn hơn.

Thiết bị bảo vệ đột biến điện (Surge Protection Device – SPD) là gì?

Thiết bị bảo vệ đột biến điện (Surge Protection Device – SPD) là một thiết bị bảo vệ để hạn chế điện áp thoáng qua bằng cách chuyển hướng hoặc hạn chế dòng điện đột biến và có khả năng lặp lại các chức năng này theo quy định.