Hotline

Ứng dụng

Tủ phân phối chính

Đối với giải pháp bảo vệ chống sét tủ phân phối chính, thiết bị chống sét ServiceTrack là sản phẩm được lựa chọn. Với sự kết hợp tốt nhất giữa sức mạnh, hiệu suất và bảo hành trên thị trường, thiết bị chống sét ServiceTrack là sự lựa chọn tốt nhất để bảo vệ cấp đầu tiên cho hệ thống với sét và tăng điện áp thoáng qua từ bên ngoài hệ thống vào.

Tủ phân phối

Đối với giải pháp bảo vệ chống sét tủ phân phối, thiết bị chống sét ServiceTrack là dòng sản phẩm được lựa chọn tốt nhất. Với Bộ lọc Enhanced Transient Filter (ETF) thiết bị chống sét ServiceTrack sẽ mang lại nguồn điện sạch cho các thiết bị điện, nhất là các thiết bị nhạy cảm.

Tủ nhánh điều khiển

Đối với giải pháp bảo vệ chống sét tủ nhánh điều khiển, thiết bị chống sét LowProfile là sản phẩm được lựa chọn tốt nhất. Với Bộ lọc Enhanced Transient Filter (ETF), thiết bị chống sét LowProfile đảm bảo rằng tất cả các thiết bị hạ nguồn đang nhận được nguồn điện sạch.

Trung tâm điều khiển động cơ

Giải pháp bảo vệ cho thiết bị hoạt động là rất quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp. Sử dụng các thiết bị chống sét ServiceTrack hoặc thiết bị chống sét TransTrack 2 tại tủ phân phối và các thiết bị chống sét LoadTrack với bộ lọc Enhanced Transient Filter (ETF) cho các thiết bị điều khiển để bảo vệ và loại bỏ tất cả các sự đột biến gây hại.

Hệ thống điều khiển (CNC, PLC…)

Đối với giải pháp bảo vệ hệ thống điều khiển sử dụng các thiết bị chống sét ServiceTrack hoặc thiết bị chống sét TransTrack 2 tại tủ phân phối để bảo vệ thiết bị 480 volt và sử dụng các thiết bị chống sét LoadTrack với Bộ lọc Enhanced Transient Filter (ETF) để bảo vệ các thiết bị điều khiển điện áp thấp nhạy cảm.

Hệ thống an ninh – báo cháy

Hoạt động chính xác của thiết bị trong hệ thống an ninh & báo cháy là rất quan trọng đối với công ty của bạn. Các hệ thống này hoạt động 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm vì vậy việc bảo vệ các thiết bị này là điều bắt buộc.

Dữ liệu

Viễn thông

0938 926 936
Chat zalo
Chat zalo